Język chiński dla dzieci

Język chiński dla dzieci to bardzo dobra i niezwykle rozsądna decyzja, jeśli chodzi o wybór języka obcego. Obecnie znajomość wyłącznie jednego języka obcego zdecydowanie nie wystarcza. Język angielski uznaje się za podstawowy nie tylko w kręgu europejskim, jednak jego znajomość to za mało.

Sprawne posługiwanie się językiem obcym otwiera drogę do łatwiejszego poznania kolejnych. Język chiński dla dzieci to jeden z najbardziej perspektywicznych wyborów, jeśli się uwzględni zmiany geopolityczne i handlowe, zachodzące obecnie na świecie.

Bez zbędnej przesady należy zdecydowanie podkreślić: Język chiński to język przyszłości!

Dlaczego warto wybrać naukę języka chińskiego?

  • Szersze, naturalne perspektywy w przyszłym życiu zawodowym

Chiny to jedna z największych gospodarka świata, z silnymi perspektywami zostania liderem rynku. Bardzo prawdopodobne, że Wasze dziecko gdy dorośnie, będzie prowadzić interesy z osobami z Kraju Środka albo pracować dla chińskiego oddziału światowego koncernu.

Sprawne władanie językiem chińskim jest znaczącym wyróżnikiem w życiorysie. Daje szerokie możliwości zatrudnienia, które w przyszłości będą jeszcze większe. Chińskie firmy odważnie inwestują na całym świecie. Są obecne zarówno w Europie, jak i w Polsce. To okazja, której nie wolno przegapić!

  • Możliwość indywidualnego rozwoju i poznania odmiennej kultury

Chiny to jedna z najstarszych, nieprzerwanie istniejących istniejących światowych kultur, licząca ponad pięć tysięcy lat. Nauka chińskiego pozwoli dziecku zgłębić wiedzę na temat tego fascynującego kraju.

Chińczycy wynaleźli kompas, papier, druk, proch, rakiety, taczkę, soczewkę, ster rufowy, latawiec, system dziesiętny, papierowe pieniądze, liczydło, a także inne, powszechnie używane przedmioty.

  • Większe zdolności intelektualne, łatwość uczenia się

Badania dowodzą, że dzieci posługujące się dwoma lub większą ilością języków są z reguły bardziej zdolne, mają lepsze zdolności poznawcze. Chiński jest językiem całkowicie odmiennym, niż rodzina języków europejskich (łacińskich) – zarówno w sposobie zapisu znaków, jak i wymowy. Poznanie tego ciekawego języka zwiększa korzyści wynikające z dwujęzyczności.

  • Tolerancja i wrażliwość na odmienność kulturową

Dzięki poznaniu języka chińskiego oraz kultury kraju tak bardzo odmiennego od kręgu europejskiego, dziecko będzie bardziej wrażliwe na innych. Poznanie kompletnie odmiennej kultury, obyczajów, kuchni, poglądów pozwala ze zdecydowanie większym dystansem i znacznie szerzej spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. Może stać się okazją do szybszego postrzegania zachodzących na świecie przemian.

Dowiedz się więcej o nauce chińskiego dla dzieci!